Rozstępy, czy można je usnąć ?

Razem
Celebrujmy piękno


Rozstępy. Czy mozna je usunąć?